Modul 1 - Webbens historia och HTML.

Innehåll

Kursen börjar med att vi ska bekanta oss med begrepp och fakta som vi använder inom webbutveckling. Hur fungerar egentligen internet och webben? Vad gör en server och hur fungerar webbläsaren/klienten i vår dator? När de grunderna är klara går vi också in på webb-protokoll och säkerhet på webben. Vi har en webbserver som vi kan skicka upp våra webbar till så att de går att kolla på i "skarpt" läge. Det fungerar i praktiken som ett webbhotell där ni kan ladda upp era filer (webbplatser) för att sedan kunna besöka dessa via webben.
Vi ska också lära oss mer om webbens historia och om internets betydelse för människor och samhälle. Modulen avslutas med en inlämningsuppgift.
Många inlämningsuppgifter kräver att ni publicerar er lösning/kod på den servern för att jag ska kunna bedömma era arbeten.

Betygskriterie/Förmåga för modul 1:

Betygskriterie C: Eleven beskriver utförligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt för dess funktionalitet.

Förmåga: 1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.

Fakta och begrepp

 1. Webbens historia - PowerPoint med uppgifter.
 2. Webbens betydelse för samhället idag - PowerPoint med fakta.
 3. Server - Klient - PowerPoint med uppgifter.
 4. Protokoll - Beskrivning
 5. Webbläsare - Powerpoint med uppgift och fakta.

Verktyg till kursen

När ni bekantat er med webbens historia, klinet - server-förhållandet, protokoll på nätet och lite om digitalt utanförskap så ska vi nu börja titta på html och css, samt de verktyg vi behöver för att kunna jobba.:

Vi kommer troligtvis också att använda en del testprogram där man kollar så att koden är okey och att sidan laddar på rimlig tid. Det finns också en bra hjälp i tex Chrome där man kan hitta fel och åtgärda genom tester.

Material till kursen

Här under finns alla delar av denna modul som du kan/ska använda för att göra uppgifter och samla fakta.

Bra att ha sidor för egen läsning

Videor och Fakta att använda.

 1. Vi installerar Sublime Text Editor. (Video)
 2. En första titt på HTML och Sublime Text Editor. (Video)
 3. Skapa en mappstruktur (Video)
 4. Grundläggande kod som vi måste ha. (Video)
 5. Indentering av kod (Beskrivning)
 6. Kommentera sin kod.(Video)
 7. HTML: rubriker (Beskrivning)
 8. HTML: stycken och text (Beskrivning)
 9. Bilder på webben (Beskrivning)
 10. HTML: länkar (Beskrivning)
 11. HTML: listor (Beskrivning)

Övningar till Modul 1.

 1. Gör din första sida (Övning)
 2. Lägg till text (stycken, rubriker och listor) (Övning)
 3. Lägg till bilder och länkar (Övning)
 4. Indentering (Övning)
 5. Att validera HTML (Övning)
 6. CodePen - en realtids editor på webben.(övningsyta)
 7. w3schools: en guidad introduktion till HTML (guide)
 8. Codeacademy: en interaktiv introduktion till HTML (guide)

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift 1