Modul 2 - Cascading Style Sheets.

Innehåll & Fakta

Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken är ett sätt att anpassa dokumentet med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup och installerade typsnitt.

Namnet kommer från en författares möjlighet att definiera ett utseende som sedan kan återanvändas på flera dokument med olika innehåll. Tekniken introducerades av Håkon Wium Lie och Bert Bos 1994 i webbläsaren Argo. År 1996 kom den första rekommendationen från W3C, CSS1. Det dröjde till år 2000 innan någon webbläsare hade fullt stöd för CSS1, och det var Internet Explorer 5.0 för Mac.
Olika webbläsare hade stöd för olika delar av CSS1 och kunde även tolka reglerna olika. Ett XML- eller HTML-baserat dokument har inte på förhand en given utformning utan består av strukturerad text utan stilinformation. Hur dokumentet skrivs ut på papper, på en webbsida, på displayen i en mobiltelefon eller en handdator, bestäms normalt av programmet som hanterar dokumentet (t.ex. webbläsaren), utgående från programmets inställningar.
Med CSS är det möjligt att också tillhandahålla en stilmall (eller instruktioner för enskilda element), som anger hur dokumentet kan eller skall visas. Också användaren har möjlighet att tillhandahålla stilmallar, som tillsammans med dokumentet stilmall bestämmer utseendet. CSS ingår inte som en del av XML-språket, men används allmänt till exempel av webbläsare.

Betygskriterie/Förmåga för modul 2:

Betygskriterie C:

 1. Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt.
 2. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare.
 3. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar.
 4. I produkten infogar eleven enkla skript. Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten.

Förmåga: 2. Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.

Fakta och begrepp

 1. Om CSS-begrepp - PowerPoint med Uppgifter & Fakta.
 2. CSS-filens innehåll - Video.
 3. Grundläggande om tabeller i HTML. Webbsida/Beskrivning

Bra att ha sidor för egen läsning

Videor och Fakta att använda.

 1. Att länka in CSS i Sublime Text Editor. Video
 2. CSS-filens uppbyggnad. Video
 3. w3schools: en guidad introduktion till CSS (guide)
 4. Codeacademy: en interaktiv introduktion till HTML (guide)

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift 2