Modul 3 - Bilder och bildbehandling.

Innehåll & Fakta

Vad vore en webbplats utan bilder? Hur kul ser det ut?

Nej, inget vidare men det var ändå så webben såg ut från början. Text, text och åter text i långa rader. Faktiskt var det de första webbsidornas huvuduppgifter - att förmedla text.
Men bilder gör mycket för designen och helhetsintrycket av en webb-plats, nuförtiden. Vi behöver därför lära oss att använda rätt typer av bilder, rätt verktyg för bildbehandling och rätt storlekar när det gäller både pixlar och upplösning.

Betygskriterie/Förmåga för modul 2:

Betygskriterie C:

 1. Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt.
 2. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare.
 3. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar.
 4. I produkten infogar eleven enkla skript.
 5. Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten.

Centralt innehåll: Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.

Fakta, begrepp och frågor/uppgifter

 1. Om bildtyper för webben - PowerPoint med Fakta & Uppgifter.
 2. Photoshop - Video.
 3. Bildvarianter - Beskrivning
 4. Hantera olika bilder - Powerpoint med frågor och uppgift.
 5. Om tabeller - Självstudier & Video

Bra-att-ha/Måste-sidor för egen läsning

Videor och Fakta att använda.

 1. Att lägga in bilder med Sublime Text Editor. (Video)
 2. Bilder & tillgänglighet. (Video)
 3. Bilder och Lagar & Regler (Fakta och frågor)

 4. W3schools: en guide till bakgrundsbilder. (guide)
 5. Codeacademy: en interaktiv introduktion till HTML (guide)

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift 3