Programmering 1

Kurs - Programmering 1 - 100 poäng - 2 terminer

Introduktion

Kursen består av 6 moduler, där varje modul har material i form av genomgångar, övningsuppgifter, osv. följt av en inlämningsuppgift. Moduler och inlämningsuppgifterna hittar ni i vänstermenyn. Inlämning av uppgifter samt respektive deadline för dessa finner ni på Inlämningar.

Ta dig tid att gå igenom kursens innehåll samt planering innan du börjar. Lycka till!

Beskrivning

I denna kurs introduceras webbutveckling genom HTML5 och CSS3. Kursens första del fokuserar på att skapa grundläggande struktur på webbsidor genom bl.a verktyg, filstrukurer, grundläggande taggar, länkar, formulär mm. Nästa del byter fokus mot skapande av layout samt formgivning genom CSS3. Vidare jobbar vi med teoretiskt innehåll om webbens historia, internets påverkan på samhället, grundläggande teknik bakom internet, etik & moral på nätet, tillgänglighet, projektarbete, dokumentation och bildbehandling.

Kursen avslutas med en introduktion till responsiv design för att anpassa sin webbplats till olika enheter.

Läs hela kursbeskrivningen och betygskriterierna här.

Syfte enligt Skolverket

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.

Verktyg/Kurslitteratur/Material

Kurslitteraturen används i samband med en mängd källor och övrigt material för att ge en stor bredd på den information du kan ta till dig. Det innebär att utöver att följa de hänvisningar som ges så rekommenderas det starkt att du aktivt själv söker information.

Inlämningar

Samtliga inlämningar sker via lärplatformen. Uppgifterna ska lämnas in i zippat/komprimerat format, typ .zip, dvs att du komprimerar alla filer till en fil. Denna filen bör döpas enligt följande mall: inl1_lisa_datum.zip, tänk på att det är endast denna fil som behöver namnges på detta viset - inte alla filer ni komprimerar.

Innan inlämning är det bra att kontrollera att allt det material du lämnar in är korrekt. Nedan finner du en mindre checklista som du kan ta för vana att säkerställa:

Tänk på att du gör uppgifterna för att lära dig. Så länge du använt alla dina resurser och förmågor för att lära dig är det okej att misslyckas!

Länkar