Modul 1 - Introduktion till HTML och Webben.

Innehåll

Kursen börjar med att vi ska bekanta oss med begrepp och fakta som vi använder inom programmering. Hur påverkas datorn av mjuvaran? Vad händer när vi exekverar en fil i vår dator? När de grunderna är klara går vi också in på vår utvecklingsmiljö - Microsoft Visual Studio.
Vi ska också lära oss mer om programmering och dess olika användningsområden ur ett socialt perspektiv inklusive genus, kultur och socioekonomisk bakgrund. Modulen avslutas med en inlämningsuppgift.
Alla inlämningsuppgifter kräver att ni zippar er kod innan inlämningen för att jag ska kunna bedömma era arbeten korrekt.

Betygskriterie/Förmåga för modul 1:

Betygskriterie C: Eleven redogör utförligt för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör utförligt för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.

Förmåga: 3. Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer.

Fakta och begrepp

 1. Webbens historia - PowerPoint med uppgifter.
 2. Server - Klient - PowerPoint med uppgifter.
 3. Protokoll - Beskrivning
 4. Webbläsare - Powerpoint med uppgift och fakta.

Verktyg till kursen

När ni bekantat er med webbens historia, klinet - server-förhållandet, protokoll på nätet och lite om digitalt utanförskap så ska vi nu börja titta på html och css, samt de verktyg vi behöver för att kunna jobba.:

Vi kommer troligtvis också att använda en del testprogram där man kollar så att koden är okey och att sidan laddar på rimlig tid. Det finns också en bra hjälp i tex Chrome där man kan hitta fel och åtgärda genom tester.

Material till kursen

Här under finns alla delar av denna modul som du kan/ska använda för att göra uppgifter och samla fakta.

Bra att ha sidor för egen läsning

Videor och Fakta att använda.

 1. Vi installerar Sublime Text Editor. (Video)
 2. En första titt på HTML och Sublime Text Editor. (Video)
 3. Skapa en mappstruktur (Video)
 4. Grundläggande kod som vi måste ha. (Video)
 5. Indentering av kod (Beskrivning)
 6. Kommentera sin kod.(Video)
 7. HTML: rubriker (Beskrivning)
 8. HTML: stycken och text (Beskrivning)
 9. Bilder på webben (Beskrivning)
 10. HTML: länkar (Beskrivning)
 11. HTML: listor (Beskrivning)

Övningar till Modul 1.

 1. Gör din första sida (Övning)
 2. Lägg till text (stycken, rubriker och listor) (Övning)
 3. Lägg till bilder och länkar (Övning)
 4. Indentering (Övning)
 5. Att validera HTML (Övning)
 6. CodePen - en realtids editor på webben.(övningsyta)
 7. w3schools: en guidad introduktion till HTML (guide)
 8. Codeacademy: en interaktiv introduktion till HTML (guide)

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift 1