Modul 1 - Introduktion av Entreprenörskap.

Innehåll

Kursen börjar med att vi ska bekanta oss med begrepp och fakta som vi använder inom Entreprenörskap. Vad är Entreprenörskap? Vad är egentligen en entreprenör och hur blir man en bra entreprenör? När vi har lärt oss bakgrunderna, fakta och begrepp kommer vi att börja jobba med projektmodellen, skapa egna idéer och utveckla dessa. Vi kommer att lära oss olika typer av företagsformer och lite om de lagar och regler som styr entreprenörskapet.
Tanken och meningen är att vi ska kunna använda dessa kunskaper ihop med andra kurser, tex Gymnasiearbetet eller om vi så vill att skapa ett UF-företag och vara med på UF-mässan i vår.
Ni kommer att jobba med en hel del inlämningsuppgifter på varje modul som sammantaget ingår i de olika betygskriterierna.

Betygskriterie/Förmåga för modul 1:

Betygskriterie C: Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.

Förmåga: 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Fakta och begrepp

 1. Entreprenörskap Grunder - PowerPoint med uppgifter.
 2. Webbens betydelse för samhället idag - PowerPoint med fakta.
 3. Server - Klient - PowerPoint med uppgifter.
 4. Protokoll - Beskrivning
 5. Webbläsare - Powerpoint med uppgift och fakta.

Verktyg till kursen

När ni bekantat er med webbens historia, klinet - server-förhållandet, protokoll på nätet och lite om digitalt utanförskap så ska vi nu börja titta på html och css, samt de verktyg vi behöver för att kunna jobba.:

Vi kommer troligtvis också att använda en del testprogram där man kollar så att koden är okey och att sidan laddar på rimlig tid. Det finns också en bra hjälp i tex Chrome där man kan hitta fel och åtgärda genom tester.

Material till kursen

Här under finns alla delar av denna modul som du kan/ska använda för att göra uppgifter och samla fakta.

Bra att ha sidor för egen läsning

Videor och Fakta att använda.

 1. Vi installerar Sublime Text Editor. (Video)
 2. En första titt på HTML och Sublime Text Editor. (Video)
 3. Skapa en mappstruktur (Video)
 4. Grundläggande kod som vi måste ha. (Video)
 5. Indentering av kod (Beskrivning)
 6. Kommentera sin kod.(Video)
 7. HTML: rubriker (Beskrivning)
 8. HTML: stycken och text (Beskrivning)
 9. Bilder på webben (Beskrivning)
 10. HTML: länkar (Beskrivning)
 11. HTML: listor (Beskrivning)

Övningar till Modul 1.

 1. Gör din första sida (Övning)
 2. Lägg till text (stycken, rubriker och listor) (Övning)
 3. Lägg till bilder och länkar (Övning)
 4. Indentering (Övning)
 5. Att validera HTML (Övning)
 6. CodePen - en realtids editor på webben.(övningsyta)
 7. w3schools: en guidad introduktion till HTML (guide)
 8. Codeacademy: en interaktiv introduktion till HTML (guide)

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift 1